Naszych/-e Opiekunów/-ki obowiązuje 40-godzinny wymiar pracy. Godziny pracy ustalasz sam/-a, gdyż tylko ty wiesz najlepiej, kiedy i jak najlepiej pomóc Podopiecznemu/-nej.

Do twoich zadań (w zależności od zlecenia) należą następujące czynności:

Usługi opieki domowej

 • zapewnienie odpowiedniego wsparcia Podopiecznemu (w szczególności w sytuacjach dla niego trudnych, kryzysowych; w okresie pogorszonego samopoczucia fizycznego oraz psychicznego);
 • motywowanie Podopiecznego do aktywności mającej na celu przywrócenie sprawności fizycznej i w miarę możliwości organizowanie mu czasu wolnego poprzez towarzyszenie w czynnościach życia codziennego, tj. czytanie, rozmowa, spacery;
 • przekazywanie w razie potrzeby służbie medycznej informacji o zmianach w stanie zdrowia Podopiecznego, pomoc w dotarciu do pomocy medycznej;
 • kontakt z Podopiecznym i jego rodziną,
 • edukowanie Podopiecznego w zakresie możliwości samodzielnego dbania o higienę,
 • posługiwanie się sprzętem, przyborami, materiałami i środkami pielęgnacyjnymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • towarzyszenie Podopiecznemu w trakcie wizyt w placówkach użyteczności społecznej, takich jak fryzjer, urzędy państwowe, kościół,
 • okazywanie życzliwego stosunku do Podopiecznego, rodziny i zespołu terapeutycznego i medycznego,
 • wspomaganie Podopiecznemu w myciu (prysznic, kąpiel, higiena zębów)
 • wspomaganie w utrzymaniu higieny osobistej tj. czesanie, golenie, pomoc i asysta w korzystaniu z toalety;
 • przygotowywanie, podawanie pokarmu;
 • pomoc Podopiecznemu przy spożywaniu pokarmów oraz prowadzenie kontroli jakości produktów żywnościowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem i przydatnością do spożycia,
 • prowadzenie kontroli posiłków pod względem ilościowym i jakościowym,
 • wspomaganie Podopiecznego przy wstawaniu z łóżka, układanie do łóżka, ubieraniu, rozbieraniu, chodzeniu

Prace domowe

 • zapewnienie Podopiecznemu bezpiecznych warunków funkcjonowania w jego otoczeniu, w tym utrzymanie czystości i porządku w bezpośrednim otoczeniu Podopiecznego,
 • zapewnienie czystej odzieży i pościeli Podopiecznemu,
 • pomoc w codziennych zajęciach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, prasowanie, gotowanie, zmywanie naczyń, dbanie o rośliny domowe i opieka nad zwierzętami domowymi,
 • zabezpieczenie w wyżywienie i inne niezbędne do funkcjonowania domu podstawowe zaopatrzenie,
 • zapewnienie higieny i estetycznego wyglądu w otoczeniu Podopiecznego,
 • dezynfekcja i mycie sprzętu używanego podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • załatwianie innych czynności związanych z opieką,
 • wspólne spędzanie czasu z Podopiecznym;

Do twoich zadań nie należą

 • sprzątanie piwnic, garaży, strychów
 • prace w ogrodzie
 • mycie okien
 • wykonywanie napraw domowych
 • wykonywanie czynności medycznych jak np. zakładanie rajstop uciskowych, podawanie leków, aplikacja maści leczniczych